Gull Karina Helgesen Pedersen
Gull
Leting etter sauer på Bleiknesfjell, bærplukking og turer i fjellet var en del av det å vokse opp på gård. Som mangeårig speiderleder i Norges Speiderforbund (NSF) har Gull hatt gleden av å bringe friluftsinteressen videre både til egne barn og andres barn og ungdommer. Hennes første tur til Nordre Bjøllåvatnet var da også med speidere fra Salten Krets. En annen interesse Gull har, er hester. Med hesten sin får hun oppleve naturen på en helt annen måte enn på egne ben. Hytta i Lønsdal har også vært utgangspunkt for mange fine naturopplevelser.
Fra sin far Helge Helgesen har hun fått mange historier både om bygda og fjellet, som har gjort henne mer nysgjerrig på lokalhistorien. I mer eller mindre 30 år har hun jobbet som journalist. Historisk interesse og skriveglede gjorde at det var lett å si ja til å bli med på bokprosjektet. Gull er født i 1959 - oppvokst i Bleiknes i Saltdal. Nå bosatt på Tverlandet i Bodø.

 

Trygve Johannes Næss

Fjellrype

Trygve Johannes Næss , født i 1947 er oppvokst i Misvær, på nordsida av Saltfjellet. Som så mange andre som vokste opp like etter krigen, var det naturen som var lekegrinda. Hele året. Trygve gikk av med pensjon i 2013. Han startet sitt arbeidsaktive liv i Telenor, hvor han var tilsatt som montør og tekniker i 26 år. De siste 14 årene var han fylkessekretær i Norges Jeger og Fiskerforbund. Han har vært aktiv med dugnadsarbeid, både for turistforeningen og for jeger- og fisk.
Rypejakt med stående fuglehund, innlandsfiske etter røyr og ørret, fotografering og generelt friluftsliv har vært Trygves fritidsinteresser. På tur er han ofte sammen med familie og venner. Han har over 350 overnattinger i hytter og telt i det som nå er Saltfjell-Svartisen nasjonalpark.

 

Manfred Hüttepohl

2012 -08 Manfred Hessih

Manfred Hüttepohl er født i 1945 vokste opp på Nystadnes i Øvre Saltdal. Manfred ble tidlig glad i naturen. Bestefaren lærte han respekt og ærefrykt for skaperverket. Noe som kom han til nytte gjennom hele livet. I mesteparten av sine arbeidsaktive år arbeidet Manfred som telemontør. De siste årene var han støttekontakt for eldre. I fritida har det vært, og fortsatt er, alle former for friluftsliv som opptar Manfred. Han er en etterspurt dugnadsarbeider både i Saltdal JFF og Bodø og omegns Turistforening. Ikke få timer har blitt brukt på vedlikehold av fjellhytter Lokalhistorie og fotografering interesserer han også. Og ikke minst. Han er kjent for sitt gode humør og sine historier.