IMG_6348

 «Over Saltfjellet langs Telegrafruta»
" For et sprakende fjellbål av et verk! Det er derfor ikke tilfeldig at "Telegrafruta" ble den første boken e noensinne har lest med briller på nesen. Både litterært og fotografisk får boken om linja frem selve historien over ås, myr, berg, vidde, vann, lappenes rike og luffernes skjebne. Vi, som heldige lesere får kjennskap til aspekter med Saltfjellet - som ingen tidligere har fortalt oss det. "Telegrafruta" er en estetisk nytelse fra første side - som fjellet i seg selv kan avspeile seg i alle sine skiftninger og dramatikk. Gratulerer med årets bok til Gull Karina Helgesen Pedersen, Manfred Hüttepohl og Trygve Næss. Vel blåst oppå fjellet!
Ronald Nystad Rusaanes

«Engang kom mange karer gående, de hvilte på Sellanrå og spiste og fik mælk, de spurte
Isak og Oline ut om stien over fjældet, de skulde gå op telegraflinje, sa de.»
Knut Hamsun, Markens Grøde, 1917